ERASMUS+ ICM with the University of Granada, Spain

ԷՐԱԶՄՈՒՍ + ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ԻՍՊԱՆԻԱՅԻ ԳՐԱՆԱԴԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԵՏ (2020-2023թթ.)

Շարժունությունն իրականացվում է բոլոր մասնագիտությունների գծով:

Շարժունությունն իրականացվում է.

  • վարչական կազմի համար՝ 5 օրով:

Ծրագիրը հոգում է բոլոր ֆինանսական ծախսերը:

Համալսարանի կայքը՝ https://www.ugr.es/en