ERASMUS+ ICM with the Cluj Napoca — North University Centre of Baia Mare, Romania 

ERASMUS +  շարժունության  ծրագիր ՌՈՒՄԻՆԻԱՅԻ ԿԼՈՒԺ ՆԱՊՈԿԱՅԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԲԱՅԱ ՄԱՐԵՅԻ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆի հետ (2017-2021թթ.)

Ծրագրի  նպատակն է գործընկեր բուհ հանդիսացող Ռումինիայի Կլուժ Նապոկայի տեխնիկական համալսարանի Բայա Մարեի հյուսիսայի համալսարանական կենտրոնի և ՇՊՀ ուսանողների ու աշխատակազմի  շարժունության իրականացումը:

Շարժունությունն իրականացվում է ուսանողների (բակալավր, մագիստրատուրա) և պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար հետևյալ ուղղություններով՝
  • Ֆիզիկական գիտություն
  • Կենսաբանական և առընթեր գիտություն
  • Լեզուներ
  • Փիլիսոփայություն և էթիկա
  • Սոցիալական և վարքաբանական գիտություններ
  • Կառավարում և վարչարարություն

Շարժունությունն իրականացվում է.

  • ուսանողների համար՝ 3-5 ամսով,
  • պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար՝ 5 օրով:

Ծրագիրը հոգում է բոլոր ֆինանսական ծախսերը: Ամենամսյա կրթաթոշակը կազմում է 750 Եվրո:

Պայմանագիր

Համալսարանի կայքը՝  https://stiinte.utcluj.ro/