ՇՊՀ-ի բակալավրի շրջանավարտները դիպլոմներ ստացան

2021-22 ուստարում Շիրակի պետական համալսարանը բակալավրի առկա և հեռակա ուսուցմամբ ավարտեց 297 ուսանող։

Բակալավրի առկա ուսուցմամբ 20 մասնագիտություններով համալսարանն ավարտեց 116 շրջանավարտ, բակալավրի հեռակա ուսուցմամբ 23 մասնագիտություններով՝ 181 շրջանավարտ։

Շրջանավարտներին համալսարանի բակում շնորհավորանքներ հղեցին և դիպլոմները հանձնեցին ֆակուլտետների դեկանները։