ՇՊՀ կենտրոնացված և ներբուհական քննությունների օրերը

Հարգելի՛ դիմորդներ, ներկայացնում ենք ՇՊՀ կենտրոնացված և ներբուհական քննությունների օրերը՝ ըստ մասնագիտությունների և առարկաների.

ՇՊՀ կենտրոնացված և ներբուհական քննությունների օրերը