Հայտարարություն

Մինչև 2021թվականի ապրիլի 1-ը ներառյալ «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնը շարունակում է դիմումներ ընդունել նախորդ տարվա այն շրջանավարտներից, ովքեր չեն ներկայացել ամփոփիչ ատեստավորման քննությանը, կամ ստացել են «անբավարար» գնահատական և ցանկանում են այն վերահանձնել 2020-2021 ուսումնական տարվա շրջանավարտների հետ: