ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստի հայտարարություն

2019 թ. հունիսի 29-ին, ժամը 12:30-ին ՇՊՀ գլխավոր մասնաշենքում կկայանա  «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալասարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստը

Օրակարգի նախագիծ.

  1. ՇՊՀ հաստիքացուցակի (բուն բուհ-ը, քոլեջը, ավագ դպրոցը) վերանայումների առաջարկությունների քննարկում եւ հաստատում:
  2. ՇՊՀ 2018 թ բյուջեի տարեկան հաշվետվության հաստատում: ՇՊՀ ՀԽ-ն ի գիտություն էր ընդունել հաշվետվությունը, խնդրել էր բացվածքները՝ ուսումասիրման:
  3. ՇՊՀ Հոգաբարձուներին խորհրդին ուղղված դիմումների քննարկում
    6.1 Հ. Խորիկյանի դիմումը
    6.2 ՇՊՀ Ավագն դպրոցի մանկավարժական խորհրդի դիմումը
  4. Այլ հարցեր

ՇՊՀ ՀԽ նախագահ Լեւոն Բարսեղյան