ՇՊՀ-ի 2021-22 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

Սիրելի՛ ուսանողներ,

Տեղեկացնում ենք, որ բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման 1-4-րդ կուրսերի դասերը մեկնարկելու են ս․թ․ ապրիլի 1-ին։

Ներկայացնում ենք ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամատախտակն ու դասատախտակը՝ ըստ ֆակուլտետների.

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետ

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետ

Մանկավարժության ֆակուլտետ

Ռազմական ամբիոն


Ժամատախտակ