ՇՊՀ-ի ռեկտորի թեկնածուի ինքնակենսագրությունը և «ՇՊՀ զարգացման հայեցակարգը»

19.02.2022թ. կայանալիք ՇՊՀ-ի ռեկտորի թափուր պաշտոնի տեղակալման մրցույթի գրանցված թեկնածու Ե. Սերոբյանի ինքնակենսագրությունը և «ՇՊՀ զարգացման հայեցակարգը»:

Ինքնակենսագրություն

ՇՊՀ զարգացման հայեցակարգը