ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստի օրակարգի նախագիծ

2019 թվականի մայիսի 11, ժամը 11:00

 «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալասարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստ

Օրակարգի նախագիծ.

  1. ՇՊՀ ռեկտորի թափուր պաշտոնի տեղակալման մրցույթի անցկացում

ա) ՇՊՀ ռեկտորի թափուր պաշտոնի տեղակալման մրցույթին հայտ ներկայացրած հավակնորդներից կազմից թեկնածուների հաստատում:

բ) Թեկնածուների ծրագրերի ներկայացում: Ներկայացման հերթականությունը որոշվում է վիճակահանությամբ:

գ) Թեկնածուներին հղվող հարցեր եւ պատասխաններ:

դ) ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի անդամների ելույթներ եւ քննարկում հոգաբարձուների շրջանակում:

ե) Թեկնածուների եզրափակիչ ելույթներ:

զ) Հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորում:

է) Ռեկտոր ընտրելու նպատակով գաղտնի քվեարկություն:

ը) Ռեկտորի ընտրության արդյունքների մասին որոշման կայացում:

  1. Այլ հարցեր
    • Ակադեմիական վարժարանի դիմումի քննարկում

ՇՊՀ ՀԽ նախագահ Լեւոն Բարսեղյան