ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ս/թ հոկտեմբերի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 15-ը ներառյալ «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնը դիմումներ է ընդունում նախորդ տարվա այն շրջանավարտներից, ովքեր չեն ներկայացել ամփոփիչ ատեստավորմանը, կամ ստացել են «անբավարար» գնահատական և ցանկանում են այն վերահանձնել 2021-2022 ուսումնական տարվա շրջանավարտների հետ:

 

 

                                                                                                                                      ՇՊՀ ռեկտորատ

01 հոկտեմբերի  2021թ.