Ամփոփիչ ատեստավորում՝ օր տասնմեկերորդ․

Այսօր կայացան «Լոգոպեդիա», «Հատուկ մանկավարժություն» և «Նախնական զինվորական պատրաստություն» մասնագիտությունների բակալավրի ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունները։