Ամփոփիչ ատեստավորում` օր հինգերորդ

Այսօր կայացան «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա», «Դեղագործական քիմիա», «Ռուսաց լեզու և գրականություն» մասնագիտությունների բակալավրի ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունները։