Սեմինար ՇՊՀ-ի Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետում

ՇՊՀ-ի Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի Աշխարհագրության և սերվիսի ամբիոնը կազմակերպում է գիտական սեմինար՝ «Զբոսաշրջությունը որպես տնտեսության ճյուղ․ Զբոսապրանքի արտադրության առանձնահատկությունները» թեմայով։

Բանախոս՝ ա․գ․թ․ դոցենտ Գագիկ Թադևոսյան

Սեմինարը տեղի կունենա սույն թվականի մարտի 30-ին,

ժամը 1330-ին , ՇՊՀ-ի նիստերի դահլիճում։

Սիրով սպասում ենք զբոսաշրջությամբ հետաքրքրված անձանց։

Մուտքն ազատ է։