Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

2024 թ. մայիս–հունիս ամիսներին Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանում հետբուհական կրթական աստիճանում սովորողների համար (հայցորդ, ասպիրանտ) անցկացվելու են մասնագիտական որակավորման քննություններ հետևյալ մասնագիտություններով.

 

Մասնագիտություն Ընդհանուր մասնագիտական լրացուցիչ քննության օր, ժամ1[*] Մասնագիտական որակավորման քննության օր, ժամ
Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա (Ա.02.04) 10 հունիսի 2024թ.

ժամը 14:00

13 հունիսի 2024թ.

ժամը 14:00

Կենսաքիմիա (Գ.00.04) 12 հունիսի 2024թ.

ժամը 14:00

19 հունիսի 2024թ.

ժամը 14:00

Համաշխարհային պատմություն (Է.00.02) 17 հունիսի 2024թ.

ժամը 14:00

24 հունիսի 2024թ.

ժամը 14:00

Հայոց լեզու (Ժ.02.01) 18 հունիսի 2024թ.

ժամը 14:00

25 հունիսի 2024թ.

ժամը 14:00

Մանկավարժության տեսություն և պատմություն (ԺԳ.00.01) 14 հունիսի 2024թ.

ժամը 14:00

21 հունիսի 2024թ.

ժամը 14:00

Քննությանը մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են  ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության և նորարարության կենտրոնում մինչև 2024թ. մայիսի 31՝ աշխատանքային օրերին, ժամը 10:00-17:00:

Այլ բուհերի հետբուհական կրթական ծրագրերով ուսումնառողների  մասնակցության համար անհրաժեշտ է ՇՊՀի հաշվեհամարին (ՀՀ 11802024816700) փոխանցել 30.000 ՀՀ դրամ՝ նշելով փոխանցման նպատակը, կտրոնը կցել դիմումին և հետբուհական կրթական աստիճանում ուսումնառությունը հաստատող տեղեկանքի հետ նեկայացնել Գիտական քաղաքականության և նորարարության կենտրոն:

[*] 1 Եթե հայցորդի/ասպիրանտի բարձրագույն կրթությունը չի համապատասխանում գիտության այն բնագավառին, որով հաստատվել է ատենախոսության թեման, հայցորդը /ասպիրանտը  պետք է հանձնի լրացուցիչ քննություն ընդհանուր մասնագիտությունից: