Հայտարարություն

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամում առկա ուսուցման բակալավրի և մագիստրատուրայի՝ 2023-2024 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքները մեկնարկելու են 2024 թվականի փետրվարի 5-ին։