ԴԱՍԱՏԱԽՏԱԿ

Առկա բակալավր

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Պատմություն I-IV
Իրավագիտություն IV
Հոգեբանություն I-IV
Սոցիոլոգիա I-II, Քաղաքագիտություն II, Հասարակագիտություն III
Սոցիալական աշխատանք I-IV

 

Հեռակա բակալավր

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Պատմություն I-IV
Իրավագիտություն I-IV
Հոգեբանություն I-IV
Սոցիալական աշխատանք I-IV
5-րդ կուրսերի ժամանակացույց

 

Մագիստրատուրա

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Պատմություն I-II
Իրավագիտություն I-II
Հոգեբանություն I-II
Սոցիալական աշխատանք I-II
Զինվորական հոգեբանություն I-II

 


Հաստատված տարբերակները առկա են ֆակուլտետում և ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնում: