ԴԱՍԱՏԱԽՏԱԿ

2021-22 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ — I-IV
2021-22 դասատախտակ — V

2021-22 ուստարվա առկա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ

2021-22 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ(առկա)
2021-22 դասատախտակ

2021-22 ուստարվա առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ

2020-21 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի  դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ

2020-21 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ

2020-21 ուստարվա 1-ին կիսամյակի 1-ին կուրսերի դասատախտակ
2020-21 1-ին կուրսերի դասատախտակ
2020-21  դասատախտակ — հեռակա


2019-2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ

2019-2020 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ
Պատմություն
Հոգեբանություն
Սոցիոլոգիա
Սոցիալական աշխատանք
Քաղաքագիտություն

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Պատմություն I-IV
Իրավագիտություն IV
Հոգեբանություն I-IV
Սոցիոլոգիա I-II, Քաղաքագիտություն II, Հասարակագիտություն III
Սոցիալական աշխատանք I-IV

Հեռակա բակալավր

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Պատմություն I-IV
Իրավագիտություն I-IV
Հոգեբանություն I-IV
Սոցիալական աշխատանք I-IV
5-րդ կուրսերի ժամանակացույց

Մագիստրատուրա

2019-2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Պատմություն I-II
Իրավագիտություն I-II
Հոգեբանություն I-II
Սոցիալական աշխատանք I-II
Զինվորական հոգեբանություն I-II


Հաստատված տարբերակները առկա են ֆակուլտետում և ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնում: