TEMPUS- ARMENQA

TEMPUS Armenqa-ն եռամյա ազգային ծրագիր է (2014-2017թթ.), որի նպատակը Հայաստանի որակավորումների ճանաչումն է ազգային և միջազգային աշխատաշուկայում: Արդյունքում, ծրագիրը ապահովում է որակավորումների համապատասխանելիությունը աշխատաշուկայի պահանջներին, ինչպես նաև նպաստում է կրթությանը վերաբերող օրենքների և կանոնակարգերի համադրելիությանը Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքին և Ազգային որակավորումների շրջանակին:
Ծրագրի համակարգողն է Շվեդիայի Լինչոպինգ համալսարանը:

ՀՀ գործընկերներ.
Երևանի պետական համալսարան
Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարան
Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարան
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Հայաստանի պետական ճարտարապետության և շինարարության համալսարան
Գավառի պետական համալսարան
Ռուս-հայկական համալսարան
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
Ակադեմիական ճանաչելիության և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոն
Հայաստանի գործատուների միություն

ԵՄ գործընկերներ.
Լինքոփինգի համալսարան, Շվեդիա
Օսնաբրյուկի համալսարան, Գերմանիա
Ղենթի համալսարան, Բելգիա
Ռումինիայի ազգային որակավորումների կենտրոն

Ծրագրի կայքը՝ http://armenqa.am/

Ծրագրի մասին պատմող ամփոփ տեսանյութը՝
https://www.youtube.com/watch?v=b5ov7QeK938&feature=share

ARMENQA ծրագրի բուկլետ՝
ARMENQA Leaflet

ARMENQA ծրագրի հակիրճ բուկլետ՝
ARMENQA Newsletter

Որակավորումների ազգային շրջանակի հակիրճ ուղեցույց գործատուների համար
Guide for Employers

Որակավորումների ազգային շրջանակի հակիրճ ուղեցույց ուսանողների համար
Guide for Students

Որակավորումների ազգային շրջանակի հակիրճ ուղեցույց բուհերի համար
Guide for HEIs

ՀՀ որակավորումների ազգային շրջանակի ինքնասերտիֆիկացման հաշվետվություն
NQFA Self Certification Report

Արդյունահեն դասընթացների և կրթական ծրագրերի մշակման ձեռնարկ դասախոսների համար
Content

ՀՀ Որակավորումների ազգային շրջանակի 101 եզրույթների բացատրական բառարան
ՀՀ բարձրագույն կրթության որակավորումների ազգային շրջանակի մակարդակների (որակավորումների) նկարագրիչները
ՀՀ բարձրագույն կրթության որակավորումների ոլորտային հինգ շրջանակների մակարդակների (որակավորումների) նկարագրիչները
Glossary of the National Qualifications Framework of Armenia

ՀՀ բարձրագույն կրթության որակավորումների ազգային շրջանակի 2016-2020թթ. իրականացման ռազմավարություն: ՀՀ բարձրագույն կրթության որակավորումների ազգային շրաջանակի գործադրման պատասխանատու մարմնի գործունեության հայեցակարգ
NQFA Implementation Strategy