Հայտարարություն

  1. Սույն թվականի փետրվարի 5-ին՝ ժամը 1500 –ին, տեղի կունենա Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետային խորհրդի նիստ՝

ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ՝  ֆակուլտետի դեկանի թափուր պաշտոնի հավակնորդների թեկնածության քննարկում և զարգացման հնգամյա ծրագրի ներկայացում:

 

  1.  Սույն թվականի փետրվարի 5-ին՝ ժամը 1300 –ին, տեղի կունենա Բնագիտամաթեմատիկական  ֆակուլտետի ֆակուլտետային խորհրդի նիստ՝

ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ՝  ֆակուլտետի դեկանի թափուր պաշտոնի հավակնորդների թեկնածության քննարկում և զարգացման հնգամյա ծրագրի ներկայացում:

 

  1. Սույն թվականի փետրվարի 5-ին՝ ժամը 1430 –ին, տեղի կունենա Բնագիտամաթեմատիկական  ֆակուլտետի աշխարհագրության , կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի նիստ՝

ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ՝  ամբիոնի վարիչի թափուր պաշտոնի հավակնորդների թեկնածության քննարկում և ամբիոնի  զարգացման հնգամյա ծրագրի ներկայացում:

 

  1. Սույն թվականի փետրվարի 5-ին՝ ժամը 1330 –ին, տեղի կունենա Հումանիտար գիտությունների և արվեստի   ֆակուլտետի անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի նիստ՝

ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ՝  ամբիոնի վարիչի թափուր պաշտոնի հավակնորդների թեկնածության քննարկում և ամբիոնի  զարգացման հնգամյա ծրագրի ներկայացում: