Բիոարտադրանքների գիտության և տեխնոլոգիաների հայաստանյան գերազանցության ցանց/ 586136-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-J

ABioNet / Բիոարտադրանքների գիտության և տեխնոլոգիաների հայաստանյան գերազանցության ցանց

(Armenian Network of Excellence in Bio-products Science and Technology)

Նկարագրություն

ERASMUS+ ABioNet-ը (Բիոարտադրանքների գիտության և տեխնոլոգիաների հայաստանյան գերազանցության ցանց) եռամյա ծրագիր է: Ծրագրի նպատակն է հիմնել բիոտեխնոլոգիական կրթության միջազգային գերազանցության ցանց հայաստանյան և եվրոպական համալսարանների միջև՝ կոնսորցիումի շրջանակներում մշակելով և իրականացնելով ուսումնական ծրագիր/դասընթաց կիրառական բիոգիտության ոլորտում:

Համակարգող՝

Սալոնիկի տեխնոլոգիական ինստիտուտ, Հունաստան

ՀՀ գործընկերներ.

Շիրակի պետական համալսարան

Երևանի պետական համալսարան

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Գավառի պետական համալսարան

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն

ԵՄ գործընկերներ.

Սալոնիկի տեխնոլոգիական ինստիտուտ / Հունաստան

Դրեզդենի տեխնոլոգիական համալսարան / Գերմանիա

Պորտուգալիայի կաթոլիկ համալսարան / Պորտուգալիա

Տերամոյի համալսարան / Իտալիա

Պահանջված դրամաշնորհի չափը՝ 974.325 €

Ծրագրի տևողությունը՝ 36 ամիս

Ծրագրի կայքը՝ http://abionet.eu/


ERASMUS+ ABioNet Newsletters

Newsletter 1
Newsletter 2
Newsletter 3
Newsletter 4
Newsletter 5
Newsletter 6


Ուսումնական նյութեր-«Կենսատեխնոլոգիա» մագիստրոսական ծրագիր

Ուսումնական պլան — «Կենսատեխնոլոգիա» մագիստրոսական ծրագիր

Դասընթացների նկարագրիչներ- «Կենսատեխնոլոգիա» մագիստրոսական ծրագիր

f

Study materials — « Biotechnology» MA Study  Program

The Curriculum — « Biotechnology» MA Study  Program 

Moduls Descriptors_- « Biotechnology» MA Study  Program 


Կնքված հուշագրի շրջանակներում շարունակվում են աշխատանքները «Գյումրիի սելեկցիոն կայան» ՓԲԸ-ի հետ

ERASMUS+ ABioNet ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստում Տերամոյի համալսարանում (2019թ. փետրվարի 18-22)

ABioNet ծրագրի տեղեկատվական հանդիպում ՇՊՀ-ում (2019թ․-ի մարտի 1)

ERASMUS+ ABioNet ծրագրի հերթական աշխատաժողովը Դրեզդենում

ERASMUS+ ABioNet ծրագրի մեկնարկային հանդիպում


ERASMUS+ ABioNet ծրագրի ամփոփիչ հաշվետվության գնահատում