ERASMUS+ Բիոարտադրանքների գիտության և տեխնոլոգիաների հայաստանյան գերազանցության ցանց/ 586136-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP

AbioNet / Բիոարտադրանքների գիտության և տեխնոլոգիաների հայաստանյան գերազանցության ցանց

(Armenian Network of Excellence in Bio-products Science and Technology)

 

Նկարագրություն

ERASMUS+ AbioNet-ը (Բիոարտադրանքների գիտության և տեխնոլոգիաների հայաստանյան գերազանցության ցանց) եռամյա ծրագիր է: Ծրագրի նպատակն է հիմնել բիոտեխնոլոգիական կրթության միջազգային գերազանցության ցանց հայաստանյան և եվրոպական համալսարանների միջև՝ կոնսորցիումի շրջանակներում մշակելով և իրականացնելով ուսումնական ծրագիր/դասընթաց կիրառական բիոգիտության ոլորտում:

 

Համակարգող՝

Սալոնիկի տեխնոլոգիական ինստիտուտ, Հունաստան

 

ՀՀ գործընկերներ.

Շիրակի պետական համալսարան

Երևանի պետական համալսարան

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Գավառի պետական համալսարան

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն

 

ԵՄ գործընկերներ.

Սալոնիկի տեխնոլոգիական ինստիտուտ / Հունաստան

Դրեզդենի տեխնոլոգիական համալսարան / Գերմանիա

Պորտուգալիայի կաթոլիկե համալսարան / Պորտուգալիա

Տերամոյի համալսարան / Իտալիա

 

Պահանջված դրամաշնորհի  չափը՝ 974.325 €  

Ծրագրի տևողությունը՝ 36 ամիս

Ծրագրի կայքը՝ http://abionet.eu/

 

AbioNet ծրագրի տեղեկատվական հանդիպում ՇՊՀ-ում (2019թ․-ի մարտի 1)

Դրեզդենի տեխնիկական համալսարանում կայացած աշխատաժողով (2018թ․-ի հոկտեմբերի 8-14)

ERASMUS+ AbioNet ծրագրի մեկնարկային հանդիպում (2018թ. փետրվարի 5-9)