ՇՊՀ Գիտական տեղեկագիրը գրանցված է eLibrary գիտական էլեկտրոնային գրադարանում

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիրը (պրակ Ա) 2023թ. սեպտեմբերից գրանցված է գիտական հրատարակությունների տվյալների բազա հանդիսացող eLibrary գիտական էլեկտրոնային գրադարանում, որը ամսագիրը РИНЦ համակարգում ներառելու ճանապարհին գլխավոր քայլն է: Գիտական էլեկտրոնային գրադարանի հետ պայմանագիրը կնքված է և այժմ տարվում են աշխատանքներ՝ ամսագիրը РИНЦ համակարգում ներառելու ուղղությամբ:

18/10/2023