ՇՊՀ-ն հյուրընկալել էր «Որակի ապահովման ազգային կենտրոնի» տնօրեն Ռուբեն Թոփչյանին

ՇՊՀ-ի ռեկտոր Երվանդ Սերոբյանի հետ հանդիպմանը հաջորդեց բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմի հետ հանդիպում-քննարկումը։
Հիշեցնենք, որ ՇՊՀ-ի ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի նախաձեռնությամբ 2022-ի նոյեմբերին ՈԱԱԿ-ը մասնագիտական կրթական ծրագրերի բարելավման մեխանիզմների ներդրմանն ու զարգացմանը միտված եռօրյա վերապատրաստում էր իրականացրել Շիրակի պետական համալսարանում: Վերապատրաստման նպատակն էր՝ նպաստել բուհում ոչ միայն մասնագիտական կրթական ծրագրերի, նաև դասընթացի արդյունավետ կազմակերպման և իրականացման մեխանիզմների ներդրմանն ու զարգացմանը, ինչից հետո ակտիվ քննարկումներ են ընթացել ՈԱԱԿ-ի վերապատրաստող թիմի հետ։ Արդյունքում բարելավվել և մշակվել են ոչ միայն կրթական ծրագրերին ու դասընթացներին վերաբերող ձևաչափեր, այլև իրականացվել են դասընթացների բովանդակային քննարկումներ՝ ելակետ ունենալով կրթական ծրագրերի վերջնարդյունքները։
ՈԱԱԿ-ի տնօրենի հետ այսօրվա հանդիպումը միտված էր հետադարձ կապի ապահովմանը և մասնագիտական կրթական ծրագրերի ու դասընթացի արդյունավետ կազմակերպման մեխանիզմների քննարկմանը։

 

 

28/02/2023