Շիրակի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի 2022 թ.-ի №1-ի հրատարակման մասին

Տեղեկացնում ենք, որ Շիրակի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի 2022 թ.-ի №1 Ա և Բ պրակների էլեկտրոնային տարբերակները հասանելի են հետևյալ հղումներով՝

https://shsu.am/media/journal/2022n1a/bovandakutyun.htm

https://shsu.am/media/journal/2022n1b/bovandakutyun.htm