Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ծրագրերի մրցույթ

Գիտության պետական կոմիտեն հայտարարում է Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ծրագրերի մրցույթ:  ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեից ֆինանսավորում ստանալու նպատակով մինչև 2020 թվականի հունվարի 31-ը  գիտության պետական կոմիտե  անհրաժեշտ է ներկայացնել գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ծրագրերի հայտեր (նաև խտասկավառակով): Հայտերի ձևերը տեղադրված են կոմիտեի ինտերնետային կայքում (www.scs.am, «Գիտական գործունեություն» բաժնի «Հայտերի ձևեր» ենթաբաժին):

Մանրամասներ

Մասնակցության դեպքում խնդրում ենք տեղեկացնել գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն՝ Անի Սահակյանին: