Oracle Academy-ն առաջարկում է ՏՏ անվճար ռեսուրսներ

Oracle Academy-ն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության հետ համագործակցելով հնարավորություն է ընձեռնում ուսումնական հաստատություններին օգտվել մի շարք անվճար ռեսուրսներից՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում նոր գիտելիքներ և հմտություններ ձեռք բերելու նպատակով:

Մանրամասներ