Հայտարարություն

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 100-ԱՄՅԱԿԻՆ
ՀՀ, ԳՅՈՒՄՐԻ
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-27, 2018Թ.

Հարգելի գործընկերներ,

Սիրով հրավիրում ենք Ձեզ մասնակցելու Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի (ՇՊՀ) կողմից կազմակերպվող «Կրթության արդի հիմնախնդիրները» խորագրով միջազգային գիտաժողովի աշխատանքներին, որը տեղի կունենա ՇՊՀ-ում 2018թ. հոկտեմբերի 26-27-ին:

Գիտաժողովի հիմնական ուղղություններն են.

  • Մանկավարժական գիտություններ
  • Մասնավոր մեթոդիկաներ

Գիտաժողովի նպատակն է հանրակրթության մեջ և բուհում կրթության արդի հիմնախնդիրների, նորագույն մեթոդների, կրթական ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների ազդեցության ներկայացումը, քննարկումը, կարծիքների փոխանակումը, լուծումների առաջադրումը:

Ստորև ներկայացվում է գիտաժողովի հայտարարությունը:

Հայտարարություն-միջազգային