Հայտարարություն

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի դեկանների և ամբիոնների վարիչների թափուր պաշտոնների՝ «Հինգշաբթի» շաբաթաթերթի #50 (1022)-ում հայտարարված բաց մրցույթին ներկայացված թեկնածուների անվանացանկ.

 

Թեկնածուների անվանացանկ