«Երիտասարդների զարգացում» եռամյա ծրագիր

Եթե կարիք ունեք զարգացնելու ինքնաճանաչման, ինքնազարգացման, հաղորդակցման և այլ հմտություններ, ապա գրանցվեք «Կոկա-Կոլա Հելլենիկ Արմենիա» ընկերության «ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ» ծրագրին

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ գրանցումն այստեղ՝ https://goo.gl/vV65Pc
ՄԵՆԹՈՐՆԵՐԻ գրանցումն այստեղ՝ https://goo.gl/qE9X3W

Հավելյալ տեղեկությունների համար գրեք
Էլ․ հասցե՝ tamara.hovhannisyan@iab.academy