ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ.

Շիրակի պետական համալսարանում ֆակուլտետների դեկանների և ամբիոնների վարիչների ընտրությունները իրականացվել են գործող կանոնադրությանը և կանոնակարգերին համապատասխան:

 

Մանրամասները՝ http://www.asparez.am/shiraki-petakan-hamalsaran-hy-2/#.Wo0DuFpubip