Հայտարարություն

2018թ. մայիսի 1-ից հունիսի 10-ը Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանում հետազոտողի կրթական աստիճանում սովորող ուսանողների համար (հայցորդ, ասպիրանտ) անցկացվելու են որակավորման քննություններ հետևյալ մասնագիտությունների ուղղությամբ.

Մասնագիտություն Ընդհանուր մասնագիտական լրացուցիչ քննության օր,ժամ [1] Մասնագիտական որակավորման քննության օր,ժամ
Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա /Ա.02.04/ 2 մայիսի 2018թ. 4 մայիսի 2018թ.
Հայոց լեզու /Ժ.02.01/ 8 մայիսի 2018թ. 17 մայիսի 2018թ.
Հայոց պատմություն /Է.00.01/ 11 մայիսի 2018թ. 22 մայիսի 2018թ.
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն /ԺԳ.00.01/ 15 մայիսի 2018թ. 09 հունիսի 2018թ.

Քննությանը մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2018թ. ապրիլի 30-ը ՇՊՀ Գիտական քաղաքականության և արտաքին համագործակցության կառավարման կենտրոն ներկայացնել դիմում` մանրամասներին ծանոթանալ տեղում:

 

[1] Եթե հայցորդի/ասպիրանտի բարձրագույն կրթությունը չի համապատասխանում գիտության այն բնագավառին, որով հաստատվել է ատենախոսության թեման, հայցորդը պետք է հանձնի լրացուցիչ քննություն ընդհանուր մասնագիտությունից: