ՇՊՀ ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի շրջանակներում անհատ խորհրդատուների ընտրության մրցույթի հայտարարություն

«Կայուն տուրիզմի զարգացում և մարզամշակութային միջոցառումների կազմակերպում ու անցկացում» դասընթաց

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում նախատեսված «Կայուն տուրիզմի զարգացում և մարզամշակութային միջոցառումների կազմակերպում ու անցկացում» դասընթացի կազմակերպման և իրականացման աշխատանքների որակի ապահովման համար անհատ-խորհրդատուի մրցույթ

 

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում նախատեսված «Կայուն տուրիզմի զարգացում և մարզամշակութային միջոցառումների կազմակերպում ու անցկացում» դասընթացի տեսական մասի ուսումնամեթոդական ձևավորման համար անհատ-խորհրդատուի մրցույթ

 

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում նախատեսված «Կայուն տուրիզմի զարգացում և մարզամշակութային միջոցառումների կազմակերպում ու անցկացում» դասընթացի տեսական մասի բովանդակության պատրաստման համար անհատ-խորհրդատուի մրցույթ

 

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում նախատեսված «Կայուն տուրիզմի զարգացում և մարզամշակութային միջոցառումների կազմակերպում ու անցկացում» դասընթացի անցկացման նպատակով հայեցակարգային ծրագրի մշակման աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման համար անհատ-խորհրդատուի մրցույթ

 

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում նախատեսված «Կայուն տուրիզմի զարգացում և մարզամշակութային միջոցառումների կազմակերպում ու անցկացում» դասընթացի անցկացման սեմինարավարի խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրման անհատ-խորհրդատուի մրցույթ

 

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում նախատեսված «Կայուն տուրիզմի զարգացում և մարզամշակութային միջոցառումների կազմակերպում ու անցկացում» դասընթացի գործնական և լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձևավորման համար անհատ-խորհրդատուի մրցույթ

 

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում նախատեսված «Կայուն տուրիզմի զարգացում և մարզամշակութային միջոցառումների կազմակերպում ու անցկացում» դասընթացի գործնական և լաբորատոր պարապմունքների բովանդակության մշակման համար անհատ-խորհրդատուի մրցույթ

 

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում նախատեսված «Կայուն տուրիզմի զարգացում և մարզամշակութային միջոցառումների կազմակերպում ու անցկացում» դասընթացի էլեկտրոնային տարբերակի պատրաստման, էլեկտրոնային ուսուցման համակարգում տեղադրման և սպասարկման համար անհատ-խորհրդատուի մրցույթ

 

«Ներառական կրթության կազմակերպում» դասընթաց

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում նախատեսված «Ներառական կրթության կազմակերպում» դասընթացի կազմակերպման և իրականացման աշխատանքների որակի ապահովման համար խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրման անհատ-խորհրդատուի մրցույթ

 

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում նախատեսված «Ներառական կրթության կազմակերպում» դասընթացի էլեկտրոնային տարբերակի պատրաստման, էլեկտրոնային ուսուցման համակարգում տեղադրման և սպասարկման համար խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրման անհատ-խորհրդատուի մրցույթ

 

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում նախատեսված «Ներառական կրթության կազմակերպում» դասընթացի տեսական մասի ուսումնամեթոդական ձևավորման համար անհատ-խորհրդատուի մրցույթ

 

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում նախատեսված «Ներառական կրթության կազմակերպում» դասընթացի տեսական մասի բովանդակության պատրաստման համար անհատ-խորհրդատուի մրցույթ

 

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում նախատեսված «Ներառական կրթության կազմակերպում» դասընթացի անցկացման սեմինարավար անհատ-խորհրդատուի մրցույթ

 

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում «Ներառական կրթության կազմակերպում» դասընթացի անցկացման նպատակով հայեցակարգային ծրագրի մշակման աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման համար անհատ-խորհրդատուի մրցույթ

 

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում նախատեսված «Ներառական կրթության կազմակերպում» դասընթացի գործնական և լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձևավորման համար անհատ-խորհրդատուի մրցույթ

 

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում նախատեսված «Ներառական կրթության կազմակերպում» դասընթացի գործնական և լաբորատոր պարապմունքների բովանդակության մշակման համար անհատ-խորհրդատուի մրցույթ