Հանդիպում բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի 1-ին կուսեցիների հետ

Շիրակի պետական համալսարանի բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի առաջին կուրսեցիների հետ հանդիպեց դեկան Բ. Պողոսյանը՝ խոսելով ուսումնական գործընթացի մանրամասների, գնահատման չափանիշների ու ֆակուլտետային կարգուկանոնի մասին:

Ուսանողների աջակցության, բուհ-գործատու համագործակցության բաժնից Է. Զարգարյանն էլ ուսանողներին ներկայացրեց կենտրոնի գործառույթներն ու ուսման վարձի զեղչման հնարավորությունները: