ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2022/2023 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ (ԱՌԿԱ) ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանը հայտարարում է 𝟮𝟬𝟮𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟯 ուստարվա մագիստրատուրայի ընդունելություն:

Մագիստրատուրայի ընդունելության 𝟭-ին փուլի համար անհրաժեշտ է դիմել սույն թվականի հունիսի 𝟱-ից 𝟮𝟬-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և տոնական օրերից, ժամը 𝟭𝟬:𝟬𝟬-ից 𝟭𝟲:𝟬𝟬-ն։

Մասնագիտությունների և փաստաթղթերի ցանկին կարող եք ծանոթանալ  ՇՊՀ ընդունող հանձնաժողովի նոր կայքից։

Սիրելի՛ ուսանողներ, ուրախ ենք տեղեկացնել, որ ՇՊՀ ընդունող հանձնաժողովի նոր կայքը արդեն պատրաստ է:  Կայքից  կարող եք ստանալ մանրամասն տեղեկատվություն ընդունելության վերաբերյալ: