ՇՊՀ-ի ուսանողների կողմից բուհի մասնագիտական և կազմակերպչական գործընթացներից ակնկալիքների գնահատման հարցում, 2022-2023 ուստարի

ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման  և կառավարման կենտրոնը 2022թ.-ի սեպտեմբերի 5-ից իրականացնում է «ՇՊՀ-ի ուսանողների կողմից բուհի մասնագիտական և կազմակերպչական գործընթացներից ակնկալիքների գնահատման» հարցումներ`  բուհում կազմակերպվող  աշխատանքներից առաջին կուրսեցիների ակնկալիքները բացահայտելու նպատակով, ինչը կնպաստի համալսարանում բարեփոխումների իրականացմանը:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchb5R_Uv0NeT1P8GJ_UmTigA-G8JR6cX-iDDiB5Co-kQtTVg/viewform?usp=sf_link