Գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատվություններ

  Կրթական ծրագիր
  բակալավրիատիմագիստրատուրայի

  Ուսուցման ձև*
  առկահեռակա

  Կուրս*
  1-ին2-րդ3-րդ4-րդ5-րդ

  Ուսումնառության հերթ*
  1-ին2-րդ

  Ակադեմիական խորհրդատվության անցկացման նախնտրելի օր(եր)*
  երկուշաբթիերեքշաբթիչորեքշաբթիհինգշաբթիուրբաթ