ՇՊՀ ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի շրջանակներում անհատ խորհրդատուների ընտրության մրցույթի հայտարարություն

«Կայուն տուրիզմի զարգացում» դասընթաց

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում»-ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում նախատեսված «Կայուն տուրիզմի զարգացում» դասընթացի գործնական պարապմունքների բովանդակության մշակման համար անհատ խորհրդատուի մրցույթ

 

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում»-ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում նախատեսված «Կայուն տուրիզմի զարգացում»  դասընթացի անցկացման սեմինարավար անհատ խորհրդատուի մրցույթ

 

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում»-ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում նախատեսված «Կայուն տուրիզմի զարգացում»  դասընթացի տեսական մասի բովանդակության պատրաստման համար անհատ խորհրդատուի մրցույթ

 

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում»-ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում նախատեսված «Կայուն տորիզմի զարգացում»  դասընթացի էլեկտրոնային տարբերակի պատրաստման, էլեկտրոնային ուսուցման համակարգում տեղադրման և սպասարկման համար խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրման անհատ խորհրդատուի  մրցույթ

 

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում»-ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում նախատեսված «Կայուն տուրիզմի զարգացում»  դասընթացի ուսումնական նյութերի տեսական մասի և գործնական պարապմունքների ուսումնամեթոդական ձևավորման համար անհատ խորհրդատուի մրցույթ