«Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնի թեկնածու Լևոն Մովսեսի Մարտիրոսյանի մասին

Լևոն Մովսեսի Մարտիրոսյան`  աշխարհագրական  գիտությունների  թեկնածու, դոցենտ, Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկանի ՊԿ (դեկանի պաշտոնի թեկնածու առաջադրվել է բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի  «Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի»,  «Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ՏՏ», և  «Գործարարության և վարչարարության» ամբիոնների կողմից):

 

«Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնի թեկնածու Լևոն Մովսեսի Մարտիրոսյանի Հայեցակարգը