ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հարգելի՛ դիմորդներ, «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ընդունող հանձնաժողովը մինչև ս.թ. մայիսի 10-ը (մայիսի 9-ին հեռավար կարգով), աջակցում է դիմորդներին դիմում-հայտերի լրացման գործընթացը կազմակերպելու հարցում: Դիմորդները կարող են ս.թ. 6-ից 8-ը և մայիսի 10-ին ժամը 10-ից 16-ը մոտենալ ՇՊՀ ընդունող հանձնաժողով, իրենց հետ ունենալով.

Մեկ լուսանկար՝ 3X4 չափսի

ԳԹԿ անձնական համար

Անձը հաստատող փաստաթուղթ

Քննությունների համար վճարված գումարի անդորրագիր

 

Հարգանքով՝ ՇՊՀ ընդունող հանձնաժողով

+37431269494

+37493743051