ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԲՈԿ-ի ցուցակում ընդգրկված ՇՊՀ  «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի 2021 թվականի N1-ի Ա և Բ պրակներում տպագրման համար գիտական հոդվածներն ընդունվում են  մինչև 2021թ. ապրիլի 15-ը:

Վերջնաժամկետից հետո ներկայացված հոդվածները կդրվեն տպագրության հաջորդ համարներում:

Տեղեկագրում տպագրությունն անվճար է:

Մանրամասների համար դիտեք այստեղ: