Հայտարարություն

ՇԻՐԱԿԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

ԱՐՏԱՔԻՆ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻՆ

Պայմանավորված համավարակի պատճառով ստեղծված իրավիճակով՝ խնդրում ենք ձեզ անհրաժեշտ տեղեկանքներ և այլ փաստաթղթեր ստանալու կամ հանձնելու համար ՇՊՀ համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումներ այցելել աշխատանքային օրերին, ժ. 13:30-ից մինչև 15:30:

ՇՊՀ ռեկտորատ