ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 11-13, 2021Թ

ՀՀ, ԳՅՈՒՄՐԻ, ՇԻՐԱԿԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

2021թ.-ի նոյեմբերի 11-13-ը Շիրակի պետական համալսարանում կայանալու է ‹‹Կրթության և գիտության հիմնախնդիրները›› խորագրով միջազգային գիտաժողով:

Գիտաժողովի հիմնական նպատակն է բացահայտել կրթության և գիտության տարբեր ոլորտներում առկա հիմնախնդիրները, զարգացման միտումները և առաջադրել համապատասխան լուծումներ, ստացված արդյունքները համադրել եվրոպական, հետխորհրդային երկրների փորձի հետ  և ներկայացնել հանրապետության, արտերկրի կրթական և գիտական հանրությանը՝  նոր հետազոտություններ կատարելու նպատակով:

Գիտաժողովի հիմնական ուղղություններն են՝

 • Մաթեմատիկական գիտություններ
 • Բնագիտական գիտություններ
 • Տեխնիկական գիտություններ
 • Աշխարհագրական գիտություններ
 • Տնտեսագիտություն
 • Հումանիտար գիտություններ
 • Հասարակական գիտություններ
 • Դասավանդման մեթոդիկաներ

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են հայերենը, ռուսերենը և անգլերենը (համաժամանակյա թարգմանությամբ):

Գիտաժողովին առկա կամ հեռավար մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2021թ.-ի սեպտեմբերի 20-ը լրացնել մասնակցության հայտը էլեկտրոնային համակարգով, որը հասանելի է հետևյալ հղումով՝  http://shsu.am/online-registration-2021/, ինչպես նաև shsu.science@gmail.com  էլեկտրոնային հասցեին ուղարկել զեկուցումներին համապատասխան հոդվածները՝ ըստ ներկայացվող չափանիշների՝ http://shsu.am/article-preparation-standards-2021/: Ներկայացված հոդվածները ենթարկվելու են գրախոսման, և արդյունքում դրական կարծիքի արժանացածները տպագրվելու են ՇՊՀ-ի Գիտական տեղեկագրի հատուկ համարում՝ նվիրված միջազգային գիտաժողովին:

Գիտաժողովին մասնակցելու համար մինչև 2021թ.-ի սեպտեմբերի 20-ը անհրաժեշտ է համալսարանի հաշվեհամարին («ԱյԴի բանկ» ՓԲԸ Գյումրի մ/ճ, ՀՀ 11802024816700) փոխանցել մասնակցության գումար՝ նշելով փոխանցման նպատակը (Գիտաժողովի մասնակցություն-մասնակցի ազգանուն, անուն).

Առկա մասնակցության դեպքում՝ 1 անձի համար.

 • ՇՊՀ-ի աշխատակից՝ 5.000 ՀՀ դրամ,
 • Այլ մասնակից՝ 10.000 ՀՀ դրամ:

Հեռավար մասնակցության դեպքում՝ 1 հոդվածի համար.

 • ՇՊՀ-ի աշխատակից՝ 5.000 ՀՀ դրամ,
 • Այլ մասնակից՝ 10.000 ՀՀ դրամ:

* Պարզաբանում. եթե 1 հոդվածը ներկայացվում է մեկից ավել հեղինակների կողմից, ընդ որում ոմանք առկա մասնակից են, ոմանք՝ հեռավար, ապա մասնակցության գումար վճարում են միայն առկա մասնակիցները:

Կատարված փոխանցումը հաստատող վճարման անդորրագիրը խնդրում ենք ուղարկել shsu.science@gmail.com  էլեկտրոնային հասցեին:

Վերջնաժամկետներ

2021թ.-ի սեպտեմբերի 20 Մասնակցության հայտերի և զեկուցումներին համապատասխան հոդվածների ներկայացման վերջնաժամկետ
2021թ.-ի սեպտեմբերի 20 Մասնակցության գումարի փոխանցման վերջնաժամկետ
2021թ.-ի հոկտեմբերի 15 Գիտաժողովի ծրագրի նախնական տարբերակի ներկայացում մասնակիցներին
2021թ.-ի նոյեմբերի 11-13 ‹‹Կրթության և գիտության հիմնախնդիրները›› խորագրով միջազգային գիտաժողով

 

Սիրով սպասում ենք Ձեր ակտիվ մասնակցությանը:

Հարգանքով՝

Գիտաժողովի կազմհանձնաժողով