ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստի հայտարարություն

 «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալասարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի հերթական նիստը կկայանա 2019 թվականի մարտի 19-ին, ժամը 12:00-ին:

Օրակարգի նախագիծ

  1. ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահին անվստահություն հայտնելու հարցը: Զեկուցող՝ Լ.Բարսեղյան
  2. ՇՊՀ ռեկտորի թափուր պաշտոնի տեղակալման մրցույթ.
    • ՇՊՀ ռեկտորի ընտրության կանոնակարգի փոփոխությունների քննարկում եւ հաստատում:
    • ՇՊՀ ռեկտորի ընտրության մրցույթի ժամկետների եւ հայտարարության տեքստի հաստատում:
  3. ՇՊՀ ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ իրականացնող անձի ընտրությունը: (ՇՊՀ կանոնադրության հ. 41, մաս 10)
  4. Այլ հարցեր

ՇՊՀ ՀԽ նախագահ Լեւոն Բարսեղյան

Փոփոխությունների առաջարկ-ՇՊՀ ռեկտորի ընտրության կանոնակարգ-12.3.2019

ՇՊՀ ռեկտորի մրցույթի հայտարարություն-նախագիր-12.3.2019

Նամակ. աուդիտ իրականացնող անձի ընտրություն