Հայտարարություն՝ աշխատանքային օրերը տեղափոխելու մասին

ՇՊՀ-ի ռեկտորատը որոշում է ընդունել ԿԳՄՍ նախարարի N26 հրամանի հիման վրա ս/թ-ի մարտի 2-ից 8-ը «Շիրակի պետական համալսարան» հիմնադրամում դադարեցված ուսումնական պարապմունքները (ներառյալ պրակտիկան) և ՊԴ, վարչական և ուսումնաօժանդակ կազմերի աշխատանքները լրացնելու մասին, որը ներկայացնում ենք ստորև․

  1. Ս/թ-ի մարտի 2-6-ի աշխատանքային օրերը տեղափոխել համապատասխանաբար մարտի 14-ին, մարտի 21-ին, մարտի 28-ին, ապրիլի 4-ին և ապրիլի 11-ին՝ շաբաթ օրերին:

Բաց թողնված ուսումնական պարապմունքները  լրացնել հետևյալ աշխատանքային գրաֆիկով.

N              Օրը   Տեղափոխված օրը
1    Մարտի 2

երկուշաբթի

  Մարտի 14

շաբաթ

2    Մարտի 3

երեքշաբթի

  Մարտի 21

շաբաթ

3     Մարտի 4

չորեքշաբթի

  Մարտի 28

շաբաթ

4     Մարտի 5

հինգշաբթի

  Ապրիլի 4

շաբաթ

5

  Մարտի 6

    ուրբաթ

  Ապրիլի 6

երկուշաբթի

  1. Ապրիլի 6-ի միջանկյալ քննությունները տեղափոխել ապրիլի 11-ին՝ շաբաթ օրը:
  2. Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման 5-րդ կուրսի դասերը մարտի 9-ից ապրիլի 3-ի փոխարեն տեղափոխել մարտի 16-ից ապրիլի 10-ը՝ քննաշրջանն ու լուծարքային շրջանները թողնելով անփոփոխ:
  3. Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման 5-րդ կուրսի պրակտիկան երկարաձգել մեկ շաբաթով՝ փետրվարի 3-ից մարտի 6-ի փոխարեն տեղափոխել փետրվարի 3-ից մարտի 13-ը ներառյալ:
  4. Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման 3-րդ և 4-րդ կուրսերի II կիսամյակի պրակտիկաները փետրվարի 24-ից մարտի 20-ի փոխարեն տեղափոխել փետրվարի 24-ից մարտի 27-ը ներառյալ:
  5. ՇՊՀ քոլեջում ս/թ-ի մարտի 2-ից 6-ը բաց թողած դասերը լրացնել մարտի 9-ից ապրիլի 4-ը ընկած ժամանակահատվածում՝ անցնելով 6-օրյա աշխատանքային ռեժիմի:

ՇՊՀ ռեկտորատ