Փետրվարի 15-ին կկայանա ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի հերթական նիստը

«Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալասարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստ

2020 թ. փետրվարի 15-ին, ժամը 12:00-ին ՇՊՀ գլխավոր մասնաշենքում

Վերանայված օրակարգի նախագիծ (10.02.2020).

 1. Կանոնադրության լրացումներ եւ փոփոխություններ
 • Ռեկտորի թեկնածուներին վերաբերվող պայմանների վերանայում;
 • Ռեկտորի ընտրության կարգի փոփոխություն;
 • «Ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար» բաժին ունենալ;
 • Անցումային դրույթներ ՇՊՀ ՀԽ կազմում ՇՊՀ աշխատակիցներից ներկայացուցիչների թափուր տեղերի լրացման կարգի մասին;
 • Ամբիոնի վարիչի պաշտոնի համար թեկնածուներին ներկայացվող պահանջի փոփոխության առաջարկի քննարկում;
 • ՇՊՀ ՀԽ նիստերի սղագրման արագացման կարգավորումներ:
  Խնդրվում է ներկայացնել առաջարկություններ:
 1. ՇՊՀ աշխատակիցների համար սոցիալական փաթեթի եւ առողջապահական ապահովագրման հարցը: Զեկուցող՝ Ե.Սերոբյան:
 2. ՇՊՀ-ում դասաբաշխման/ժամաբաշխման կարգավորման եւ ունիֆիկացման մեթոդաբանության մշակման հարցը: Զեկուցող՝ Ե.Սերոբյան:
 3. ՇՊՀ գիտականության բաղադրիչի զարգացման խնդիրը: Զեկուցող Ա.Սարգսյան:
 4. ՇՊՀ տարեկան բյուջեի քննարկում եւ հաստատում: Զեկուցող՝ Ե.Սերոբյան, Ր.Քալաջյան, Գ.Պետրոսյան:
 5. ՇՊՀ ուսանողական հանրույթից ՀԽ կազմ ընտրվելիք ներկայացուցիչների ապահովման հարցը (կհրավիրվեն զեկուցման ՇՊՀ ուսանողական միության, «Ռեսթարտ» շարժման, «Իմ Համալսարանը» միության ղեկավարները):
 6. ՇՊՀ հաստիքացուցակի վերանայում:
 7. Այլ հարցեր

(«Բուֆետի աշխատանքի հարցը, 2019 թ. ֆին հաշվետվությունը եւ առկա վիճակ» կլսվի ՇՊՀ 2019 տարեկան ֆինանսական հաշվետվության հարցի լսման շրջանակներում, հավանաբար հաջորդ նիստում):

Նիստը դռնբաց է