ՇՊՀ հարգելի՛ դիմորդ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Սահմանվել են Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2023/2024 ուսումնական տարվա՝ պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (ԱՆՎՃԱՐ) և վճարովի հիմունքներով առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերը՝ ըստ քնննությունների և վարձավճարի չափի։ Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ Շիրակի պետական համալսարանին նախորդ ուստարվա 66 անվճար տեղի փոխարեն տրամադրվել է 80-ը։

Մասնագիտությունների ցանկը՝ այստեղ

Մանրամասների համար դիմել համալսարանի ընդունող հանձնաժողով