2019-20 ուստարվա ՇՊՀ ընդունելության արդյունքները

Շիրակի պետական համալսարանի 2019-20 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրով առկա համակարգի ընդունելության մրցույթի արդյունքներին կարող եք ծանոթանալ ստորև.

Անվճար ուսուցման մրցույթի արդյունքներ

Վճարովի ուսուցման մրցույթի արդյունքներ

Ներբուհական քննությունների մրցույթի արդյունքներ

Բարի գալուստ ՇՊՀ