TEMPUS-DIUSAS

TEMPUS-DIUSAS -ը եռամյա ազգային ծրագիր է /2010-2012թթ./, որի նպատակը Հայաստանում կրթության որակի ապահովման ու հաստատման ներքին համակարգերի մշակումն ու ներդրումն է, ինչպես նաև բուհերի ինքնագնահատման, ինքնավերլուծության չափորոշիչների ու գործիքակազմի ստեղծումը և համապատասխան գործընթացների իրականացումը:

Ծրագրի համակարգողն է Գերմանիայի Կոբլենց Լանդաու համալսարանը: