TEMPUS-ARARAT

TEMPUS ARARAT -ը եռամյա ազգային ծրագիր է /2012-2015թթ./, որի նպատակն է ապահովել մասնագիտական կրթական ծրագրերի համապատասխանեցումը աշխատաշուկայի պահանջներին` «Բուհ-գործատու» համագործակցության կենտրոնի ստեղծման և գործարկման միջոցով, ինչպես նաև մանկավարժություն, տնտեսագիտություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ ոլորտներում մշակել որակավորումների սեկտորալ շրջանակ:
Ծրագրի համակարգողն է Հայաստանի տնտեսագիտական համալսարանը:

ՀՀ գործընկերներ.

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամ
Հայաստանի գործատուների հանրապետական միություն
Հայաստանի բանկերի միություն
Հայաստանի ուսանողների ազգային ասոցիացիա
Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարան
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ
Գավառի պետական համալսարան
Գորիսի պետական համալսարան
Սինոպսիս

ԵՄ գործընկերներ.
Կոբլենց-Լանդաու համալսարան, Գերմանիա
Հետազոտությունների և նախաձեռնությունների Եվրոպական կենտրոն, Իտալիա
Ինֆորմացիոն համակարգերի կառավարման ինստիտուտ, Լատվիա
Համաշխարհային համալսարանական ծառայություն – Ավստրիական հանձնաժողով, Ավստրիա
Ալիկանտեի համալսարան, Իսպանիա
Մարիա Կյուրի-Սկլադովսկայայի համալսարան, Լեհաստան

 

Ծրագրի կայքը` http://ararattempus.org

 

Ծրագրի տեղեկատվական նյութերը՝
ARARAT ծրագրի բուկլետ՝
ARARAT Leaflet of Achievements

 

Ծրագրային համակարգերի ճարտարագիտություն ոլորտի որակավորումների ազգային շրջանակ
Sectorial Qualifications Framework in Software Systems Engineering

 

«Կառավարում» ոլորտի որակավորումների շրջանակ
Sectorial Qualifications Framework in Management

 

Կրթության/մանկավարժության ոլորտային որակավորումների շրջանակ
Sectorial Qualifications Framework Education

 

Ոլորտային որակավորումների շրջանակի կիրառման ձեռնարկ
Manual for Sectorial Qualifications Framework operationalization

 

Որակավորումների ազգային շրջանակի /ՈԱՇ/ կիրառման ուղեցույց. Հետազոտողի ուղեցույց
Guidelines for NQF operationalization Survey Designer User Guide

 

Որակավորումների ազգային շրջանակի /ՈԱՇ/ կիրառման ուղեցույց. ՀԱԱՑ տվյալների հավաքագրման համակարգի կառավարման ուղեցույց
Guidelines for NQF operationalization manual on nulmn database management

 

Համալսարան-աշխատաշուկա ազգային ցանցի (ՀԱԱՑ) ձևավորման և գործունեության կանոնակարգում
Formation and Operation of NULMN

 

Ուսանողների մասնակցության ուղեցույց
Student Induction Package

 

Վերապատրաստման փաթեթ համալսարան-աշխատաշուկա համագործակցության միավորներ
UMCU Training Kit