Ֆիզիկական կուլտուրային և սպորտին նվիրված միջազգային գիտաժողով

Ֆիզիկական կուլտուրայի ազգային ինստիտուտը սույն թվականի մայիսի 23-25-ը անցկացնում է միջազգային գիտաժողով: Գիտաժողովի նպատակն է ուսումնասիրել ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում հայրենական և արտասահմանյան մասնագետների փորձը: Ուշադրության կենտրոնում է 21 դարում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման խնդիրները, առողջ ապրելակերպի ձևավորումը, որպես պետության սոցիալական քաղաքականության կարևոր խնդիր:

Մասնակցության են հրավիրվում գիտաշխատողները, դասախոսները, ասպիրատները, ուսանողները:

Մանրամասների համար մինչև սույն թվականի ապրիլի 19 դիմել ՇՊՀ գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և  կառավարման կենտրոն: