ERASMUS+ with the University of Valladolid

ERASMUS + ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ԻՍՊԱՆԻԱՅԻ ՎԱՅԼԱԴՈԼԻԴԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԵՏ (2017-2019թթ.)

 

Ծրագրի նպատակն է գործընկեր բուհ հանդիսացող Իսպանիայի Վայլադոլիդի համալսարանի և ՇՊՀ ուսանողների շարժունության իրականացումը:

Շարժունությունն իրականացվում է հետևյալ ուղղություններով՝
• Անգլերեն լեզու և գրականություն (English Studies)
• Կառավարում, շուկայագիտություն (Commerce)

Շարժունությունն իրականացվում է 5 ամսով: Ծրագիրը հոգում է բոլոր ֆինանսական ծախսերը: Ամենամսյա կրթաթոշակը կազմում է 800 Եվրո:

 

Ծրագրի կայքը` https://www5.uva.es/uvamobplus/publico/inicio