ERASMUS+ ICM with the University of Valladolid, Spain

ԷՐԱԶՄՈՒՍՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ԻՍՊԱՆԻԱՅԻ ՎԱԼՅԱԴՈԼԻԴԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԵՏ (2020-2023թթ.)

Ծրագրի նպատակն է գործընկեր բուհ հանդիսացող Իսպանիայի Վայլադոլիդի համալսարանի և ՇՊՀ ուսանողների շարժունության իրականացումը:

Շարժունությունն իրականացվում է հետևյալ ուղղություններով՝
• Անգլերեն լեզու և գրականություն (English Studies)
• Կառավարում, շուկայագիտություն (Commerce)

Շարժունությունն իրականացվում է.

  • ուսանողների համար՝ 5 ամսով,
  • պրոֆեսորադասախոսական և վարչական կազմի համար՝ 5 օրով:

Ծրագիրը հոգում է բոլոր ֆինանսական ծախսերը: Ամենամսյա կրթաթոշակը կազմում է 800 Եվրո:

Պայմանագիր

Ծրագրի կայքը` https://www5.uva.es/uvamobplus/publico/inicio